lørdag 24. mai 2014

Fjordkysten – eit padleparadis!


Tekst og foto: Lene Gjelsvik. lenesintur.blogspot.no
Kajakken glir stilt gjennom sjøen. Sola speglar seg på flatt hav. Oteren leikar seg i taren. Ein nyfiken sel stikk hovudet opp nokre meter unna. Padling i Fjordkysten gjev store naturopplevingar!
  Ved Smelværet i Askvoll i februar. Nina Haugstad nyt padlelivet.  
Med utgangspunkt i Askvoll har eg hatt utruleg mange fine turar. For nybegynnarar er det skjerma farvatn inne i fjordane. Med meir erfaring kan ein utforske øyene og lengre strekk langs kysten.

Solnedgang ved Atløy i april 

I kajakken er det plass til masse klede for alt slags ver, god mat og telt om turen skal vare i dagevis. 

 Telting på Alden i august.

Råd:
1.     Ta grunnkurs i padling. Lær deg kameratredning godt.
2.     Padle fleire saman. I meir eksponerte farvatn er det ein fordel å vere 3 eller fleire
3.     Vel tur etter evne og kunnskap. Korte og sikre turar gjev og store opplevingar!
4.     Veret skiftar fort. Tenk tryggleik før og under turen. Ha både plan A, B og C.
5.     Ta vare på naturen. Med kajakk kan du ferdast sporlaust. Ikkje legg att søppel.

Lunsj ved Stabben fyr i Flora 

Det er mange flotte turmål langs Fjordkysten. Dalsfjorden med Fossedalsfossen og Laukelandsfossen. Sauesundet med vikinghistorie og gravrøyser. Korssundet. Bulandet er eit padleparadis med skjerma farvatn innimellom øyane og eksponerte farvatn for vidarekomne på utsida.


Utsikt frå Alden mot Værlandet og Bulandet. Denne gongen kom vi med kajakk og tok turen til topps.

Landemerka Alden, Lihesten og Kinn er synlege frå mange kantar. Det same er Atløynipa, Brurastakken og klettane på Værlandet.


Padling i regnbygene kan vere magisk! Ved Atløy mot Tviberg.

Mange små holmar og skjer er freda som naturreservat, og det kan vere forbod mot å gå i land i hekkesesongen.

Sjøfuglreservata ligg tett i Askvoll 

Om eg skal anbefale eit område spesielt så må det verte Atløy. Her er det fantastisk utsikt i alle retningar og både skjerma og eksponerte farvatn. Det er mange plassar det er fint å gå i land. Det er rydda og merka ei rekke stiar på øya gjennom Kystarvprosjektet, som kan kombinerast med padleturen om ein vil sjå seg litt rundt. Om du rekk ein tur på land, så gjer det på Brurastakken, og gå løypa der! 


Vakkert i Granesundet

Det er ikkje noko tvil – Askvoll er eit padleparadis!
 


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar